Công ty cổ phần bao bì Fuji


Chia sẻ niềm vui & Nghiêm túc

Để hiện thực hóa lý niệm kinh doanh (“Chia sẻ niềm vui và Nghiêm túc ” thông qua sản xuất và phân phối sản phẩm ), Công ty thực hiện một cách nghiêm túc những phương châm sau:

Sự hài lòng của khách hàng : Cung cấp thành phẩm và dịch vụ chất lượng cao nhất với giá thành tốt và thời gian giao hàng đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Môi trường và an toàn : Tự giác thực hiện các biện pháp bảo toàn môi trường và đảm bảo an toàn.

Cải cách thay đổi : Nắm bắt những cơ hội cải cách, thử ứng dụng các kỹ thuật mới.

Nghiêm túc chấp hành pháp lệnh : Tuân thủ tất cả luật pháp và nội qui công ty, hành động theo lương tâm.

Nâng cao giá trị doanh nghiệp : Thực hiện các phương châm hành động nêu trên với mục tiêu nâng cao giá trị doanh nghiệp.

Hoạt động kinh doanh của công ty

Công ty đang xây dựng một hệ thống xuyên suốt từ nghiên cứu thiết kế đến phát triển sản phẩm cùng với khách hàng, dựa trên nhu cầu của khách hàng đến khâu sản xuất và áp dụng những kỹ thuật cải tiến nhất để có thể cung cấp cho khách hàng những sản phẩm Chất Lượng tốt nhất, Giá Thành cạnh tranh, Giao hàng đúng thời gian.

PHƯƠNG CHÂM CHẤT LƯỢNG & MÔI TRƯỜNG CỦA CÔNG TY

“Ưu tiên chất lượng lên hàng đầu” Tất cả vì khách hàng tăng cường hơn nữa thể chế bảo đảm chất lượng sản phẩm.

NHÂN VIÊN CÔNG TY NGHIÊM CHỈNH TUÂN THỦ PHƯƠNG CHÂM CHẤT LƯỢNG - MÔI TRƯỜNG SAU:

1.Thúc đẩy hơn nữa đào tạo cho nhân viên, lập kế hoạch nâng cao thể chế vận hành chi phí thấp .

2. Tạo lập nền tảng cơ chế chất lượng và tăng cường quản lý duy trì được củng cố bởi 5S và 2S (An toàn và Tốc độ).

3.Tìm hiểu thông tin của khách hàng và thị trường, tăng cường hơn nữa năng lực kinh doanh bằng khả năng đưa kế hoạch hiệu quả cao.

4.Xây dựng cơ chế quản lý rủi ro hiệu quả dựa trên 4M: "Triệt để Hourenso và tăng cường Compliance"

5.Loại bỏ sự lãng phí, quá sức và sự bất đồng, nâng cao  năng lực quản lý và năng lực thực tế giúp tăng năng lực cạnh tranh với doanh nghiệp khác.

6.   Dựa trên phương châm triết lý của công ty, tạo lập nên một công ty đoàn kết các nhân viên và môi trường làm việc vui tươi và nghiêm túc.