CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ FUJI

Số 20 Đường 5 Mới, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, Thành Phố Hải Phòng
TEL: +84 031-6284-888
FAX: 0201747698
GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ: 0201747698