TIN TỨC NỔI BẬT

Thùng nhựa danpla gấp gọn liền nắp

<p>Thùng có thể xếp gọn lại khi không cần sử dụng.</p> <p>Thùng phù hợp với những yêu cầu cần tiết kiệm không gian khi chưa cần sử dụng.</p> <p>Tay xách bên cạnh thùng giúp việc vận chuyển dễ dàng, tăng năng suất lao động.</p> <p>Khi cần thiết sử dụng, thùng có thể dựng lại bằng thao tác đơn giản.</p> <p>Có nắp dính cố định giúp tránh xô lệch trong quá trình vận chuyển.</p> <p>Thùng có nhiều màu sắc, quy cách thiết kế phù hợp theo yêu cầu của từng khách hàng.</p>

<p>Thùng có thể xếp gọn lại khi không cần sử dụng.</p> <p>Thùng phù hợp với những yêu cầu cần tiết kiệm không gian khi chưa cần sử dụng.</p> <p>Tay xách bên cạnh thùng giúp việc vận chuyển dễ dàng, tăng năng suất lao động.</p> <p>Khi cần thiết sử dụng, thùng có thể dựng lại bằng thao tác đơn giản.</p> <p>Có nắp dính cố định giúp tránh xô lệch trong quá trình vận chuyển.</p> <p>Thùng có nhiều màu sắc, quy cách thiết kế phù hợp theo yêu cầu của từng khách hàng.</p>